Polityka prywatności Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności Wawel

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest Wawel SA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wł. Warneńczyka 14, 30-520 Kraków. 

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres email czy adres pocztowy. 
Wawel SA nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera internetowego, wzięcia udziału w badaniu, konkursie, czy też prośby o udzielenie informacji) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i zawsze wyłącznie w zakresie - pod względem treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku. Cele w jakich przetwarzamy zebrane przez nas dane osobowe obejmują m. in.: udzielanie odpowiedzi na pytania lub zareagowanie na wyrażone obawy, spełnienie prośby lub zawiadomienie zainteresowanych osób o np. wynikach konkursu. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Usługodawcy mogą zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki nagród lub obsługę konkursów. Wawel SA wymaga, aby takie strony trzecie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o nasze instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby zainteresowanej. WAWEL SA gwarantuje, że nie sprzeda, ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKLAMY I MARKETINGU

Dane osobowe mogą być również przez nas przechowywane i wykorzystywane dla celów reklamy lub marketingu, w tym dla takich celów jak, np. wysyłanie Newsletterów, próbek produktów, zaproszeń do udziału w konkursach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji. W przypadkach wymaganych prawem, określone działania marketingowe będą podejmowane pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu. Dane danej osoby możemy wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane w celu analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.

WYCOFANIE ZGODY

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na jeden z następujących adresów:


Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zmiloscidoradosci.pl

Pocztą na adres: 
Wawel SA
ul. Wł. Warneńczyka 14
30- 520 Kraków

Telefon: +48 12 254 21 10

PRAWO DO INFORMACJI

Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na naszej stronie internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

COOKIES

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy "ciasteczka" (ang. "cookies"). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, umożliwić jej sprawniejszą nawigację oraz prowadzić spersonalizowane działania reklamowe. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem. 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizującej oglądalność stron internetowych, udostępnionej przez Google, Inc ("Google" ). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika na stronie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny  (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy zachowania użytkownika na stronie, tym samym mając możliwość tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics, a także świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że po wykonaniu takiej czynności, funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone.

Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Aby uniemożliwić wykrycie cookie przez Google, użytkownik może pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

DZIECI

Nie zajmujemy się gromadzeniem danych osobowych dzieci. W przypadku stwierdzenia, że dane takie zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, postaramy się niezwłocznie je usunąć. W odniesieniu do tej czynności jesteśmy związani stosownymi instrukcjami wydanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, 
zniszczeniem, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

ZMIANY I AKTUALIZACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego oświadczenia o ochronie danych 
w wybranym przez nas momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawsze opatrzone jest stosowną datą wejścia w życie.

AUTOMATYCZNIE ZAPISANE INFORMACJE (DANE NIEOSOBOWE)

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi. Są to np. nazwa dostawcy usług internetowych (lub z sieci firmowych, nazwa firmy), strona którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki używanej podczas odwiedzin.
Te informacje są zbierane i analizowane w formie anonimowej. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie są one przetwarzane dalej, ani nie są przekazywane osobom trzecim.