Fundacja Wawel z Rodziną

Cel, który fundacja WAWEL Z RODZINĄ zrealizuje dzięki wsparciu finansowemu Ufundowanie posiłków dla podopiecznych świetlic środowiskowych - ponad 1000 dzieci z 33 świetlic w całej Polsce, będzie mogło dzięki Tobie cieszyć się posiłkiem, którego na co dzień im brakuje!

Przeczytaj więcej o fundacji
Fundacja Wawel
« powrót Z miłości do radości

O fundacji

Fundacja WAWEL Z RODZINĄ została powołana w czerwcu 2008 roku przez firmę Wawel SA jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od lat. W swojej działalności Fundacja WAWEL Z RODZINĄ skupia się na poprawie sytuacji dzieci. Naszym celem jest udzielanie pomocy społecznej i edukacyjnej, a także wspieranie polskich rodzin oraz osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Pragniemy aktywnie przeciwdziałać wielu negatywnym zjawiskom społecznym, które nasiliły się w Polsce w ciągu ostatnich lat.

– Chcemy wspierać dzieci, aby mogły łatwiej wejść w dorosłe życie oraz przekonać je, że warto realizować swoje pasje i marzenia – wyjaśnia Prezes Fundacji, aktor Tomasz Schimscheiner. Artysta często spotyka się z dziećmi, żeby „zarazić” ich swoją pasją zawodową. - Motorem napędowym są dla człowieka marzenia. Warto je mieć – dodaje. Razem pokażmy dzieciom, że warto mieć marzenia i trzeba dążyć do ich spełnienia, nawet wbrew okolicznościom życiowym! Oprócz pomocy rzeczowej, udzielamy wsparcia edukacyjnego na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, realizując konkursy, autorskie programy wsparcia i akcje społeczne. PROGRAM EDUKACYJNY „MASZ SZANSĘ”

Od września 2009 r. Fundacja realizuje program edukacyjny „Masz Szansę”, w ramach którego dofinansowywane są zajęcia komputerowe, językowe, zajęcia edukacyjne i inne dla uczniów z małopolskich szkół i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach programu ze wsparcia Fundacji korzysta już ponad 700 dzieci. POMOC RZECZOWA I PRZEKAZYWANIE PRODUKTÓW Do wychowanków domów dziecka kierowane są coroczne akcje „Słodki Dzień dziecka” oraz „Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja”. Akcje obejmują blisko 440 ośrodków opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski. Do wszystkich placówek w tym okresie trafia rokrocznie 12 ton słodyczy oraz pomoc rzeczowa, m.in. w postaci sprzętu sportowego czy odzieży.

Zobacz video
Zobacz video

Odwiedź stronę Fundacji WAWEL Z RODZINĄ i dowiedz się więcej!

fundacjawawel.pl

Fundacja Wawel z rodziną