FAQ Często zadawane pytania

Na czym polega program?

Program polega na wprowadzaniu przez zarejestrowanych w Programie uczestników kodów alfanumerycznych z opakowań promocyjnych produktów Wawel oraz paragonów za zakup produktów Wawel na wagę. Każdy produkt ma określoną wartość punktową np. Czekolada 100 g to 10 punktów w Programie, każde 100 g produktów Wawel zakupionych na wagę to 10 punktów. Dodatkowo każdy z uczestników Programu ma prawo wskazać cel społeczny realizowany przez wybraną organizację pożytku publicznego – który dofinansuje WAWEL SA.

Gdzie szukać kodów?

Kody znajdują się w wewnątrz oznaczonych serduszkiem opakowań produktów Wawel. Listę produktów znajdziesz w Regulaminie. 

Kto może zostać uczestnikiem Programu?

Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. Osoba fizyczna zyskuje status uczestnika Programu w chwili zgłoszenia swojego udziału w Programie według zasad rejestracji do Programu określonych w Regulaminie.

W przypadku Uczestników, będących osobami niemającymi zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia woli, w tym zgody tych osób, o których mowa w Regulaminie muszą zostać złożone przez przedstawicieli ustawowych tych osób, a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych odpowiednio za zgodą lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób. 

Jak dodać paragon do swojego konta w Programie?

Uczestnik może dodać do swojego konta paragon za zakup produktów Wawel na wagę w formie skanu lub zdjęcia. Następnie wpisać jego numer oraz wybrać z rozwijanej listy wagę zakupionych produktów. Weryfikacja poprawności paragonu nastąpi w ciągu 72 godzin. 

Gdzie mogę zobaczyć prace zgłoszone w konkursie Fresh&Fruity?

Prace zgłoszone w konkursie Fresh&Fruity można zobaczyć pod linkiem https://www.zmiloscidoradosci.pl/konkurs-fresh-and-fruity-galeria/